Samen op weg naar een kansrijke toekomst

Extra aanbod

Op school hebben wij naast ons reguliere programma ook nog aanvullende activiteiten.
Hieronder een korte toelichting. 


Huiswerkbegeleiding verzorgt door het T-huis

Kinderen die moeite hebben met het maken van huiswerk of extra ondersteuning nodig hebben om de leerstof eigen te maken, kunnen in overleg met school begeleiding krijgen. 


Engelse les bij kleuters 

Wij bieden op woensdagmorgen Engelse les aan voor kinderen die vanuit het land van herkomst al onderwijs hebben genoten in het Engels. Deze groep kinderen willen de Engelse taal onderhouden omdat de kans bestaat dat zij in de toekomst wederom naar een ander land verhuizen. 


Turkse les

Wij bieden op vrijdagmiddag na schooltijd Turkse les voor kinderen met Turkse achtergrond.


Nederlandse les voor volwassenen verzorgt door het Summa college

Wij bieden op maandag en dinsdag in de ochtend Nederlandse les voor anderstalige volwassenen.